Logo

img img img

» Tag "nghệ tĩnh"

Tag: nghệ tĩnh

Tổ Chức Gặp Gỡ 2022 Hội Doanh Nghiệp Nghệ Tĩnh Tại TP.HCM
Truyền thông Phan Đăng rất vinh dự tổ chức thành công sự kiện Meeting Nghệ Tĩnh 2022 cho hội Doanh Nghiệp Nghệ Tĩnh. “Nghệ Tĩnh Meeting 2022” - là cơ hội để giao lưu, gắn kết và tạo cơ hội hợp tác giao thương.  Thành phần tham dự Sự kiện được Phan Đăng tổ…
0703 495 678